Archive for Czerwiec, 2011

Pieniądz wschodu i zachodu

Z kruszcowym pieniądzem średniowiecznym społeczeństwo polskie zaznajomiło się w sposób dość osobliwy: za pośrednic­twem srebrnej monety muzułmańskiej. Zanim pod koniec X w. pojawiły się pierwsze emisje polskie, zanim przeniknęły do na­szego kraju monety najbliższych sąsiadów, dotarł tu — i to w ogromnych ilościach — pieniądz arabski, bity w odległych mennicach azjatyckich i afrykańskich. Prawie przez […]

Pierwszy posiew monet

Monety przyniesione we wczesnym średniowieczu do Polski nie stanowiły całkowitej nowości dla jej mieszkańców. Mieli oni moż­ność zapoznania się z podobnym rodzajem pieniądza już o kilka­naście wieków wcześniej, gdy zostały nawiązane kontakty handlo­we ziem polskich z krajami starożytnego świata śródziemnomor­skiego. Wtedy to razem z innymi wytworami kultury antycznej dostała się nad Wisłę i Odrę pokaźna […]

Srebro pod kamieniem

Nie ma bodajże bardziej rozpowszechnionych legend niż podania o ukrytych, najczęściej zakopanych skarbach. Znane są z różnych krajów i z różnych epok, przeważnie w podobnych do siebie wer­sjach, wedle których w takim to a takim miejscu, zazwyczaj na wzgórzu, w bagnie, na dnie jeziora, na cmentarzu bądź wśród starych ruin leży złoto w skrzyniach lub […]

Historia pieniądza

Niełatwo wyszukać przedmiot bardziej powszechnego użytku i zainteresowania niż pieniądz. Na całym prawie świecie stanowi on obecnie niezbędny czynnik życia gospodarczego, tak dziś oczywi­sty, że wprost trudno sobie wyobrazić istnienie jakiejkolwiek spo­łeczności cywilizowanej pozbawionej tego instrumentu wielostron­nego współdziałania. Z pieniądzem spotykamy się w niezliczonych okolicznościach, poczynając od trosk dnia codziennego, a kończąc na wielkiej polityce […]