Archive for Wrzesień, 2011

Karta kredytowa

Jednym z najbardziej popularnych typów kart płatniczych jest karta kredytowa. Funkcjonuje ona w oparciu o limit kredytowy przyznawany jej właścicielowi przez wydający ją bank. Do uzyskania takiej karty zazwyczaj nie jest konieczne posiadanie konta w określonym banku, jednak często wymagane jest uiszczenie odpowiedniej opłaty. Co jakiś czas, najczęściej jeden miesiąc, posiadacz karty otrzymuje drogą pocztową […]

Karty internetowe

Od kilku lat rosnącą popularnością cieszą się oferowane przez coraz większą liczbę banków tak zwane karty internetowe. Dla wielu osób jest to jednak wciąż rzecz nowa, dlatego warto pokrótce opisać jej najważniejsze właściwości i zasady funkcjonowania. Na początku należy wyjaśnić czym jest karta internetowa. To bowiem nic innego jak jeden z rodzajów znanych niemal każdemu […]

Pieniądz elektroniczny

W dzisiejszych czasach, czyli dwudziestym pierwszym wieku, najbardziej rozpowszechnionym rodzajem środka płatniczego jest bez wątpienia pieniądz elektroniczny. Jego popularność stale i niezmiennie rośnie. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na nowe możliwości, jakie otwiera przed swoimi użytkownikami. Pieniądz elektroniczny umożliwia bowiem dokonywanie transakcji bezgotówkowych, a więc takich, do których zawarcia nie potrzebujemy fizycznie istniejących […]

Początki złotówki

Historia powstania polskiej złotówki, czyli dzielącej się na sto groszy, podstawowej jednostki monetarnej w naszym kraju, jest bardzo ciekawa i dlatego warto ją przytoczyć. W wiekach: czternastym i piętnastym nazwą złotego określano walutę zagraniczną, najczęściej złote dukaty, których równowartość wynosiła wtedy około czternastu groszy polskich, a pod koniec piętnastego wieku, uchwałą Sejmu, ustalono ich kurs […]

Funkcje pieniądza

Współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie świata bez pieniędzy. Banknoty i monety pełnią w naszym życiu szereg ważnych funkcji – zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. Po pierwsze, są one „środkami płatniczymi”, czyli pozwalają w prosty i szybki sposób zapłacić za wykonywaną usługę czy nabywany towar. Po drugie są „miernikami wartości”, a więc umożliwiają nam porównywanie cen […]

Pierwsze banknoty

Droga od pojawienia się kwitów depozytowych do upowszechnienia się w obiegu pieniędzy papierowych rozumianych w ich współczesnym znaczeniu, nie była zbyt długa i skomplikowana. Złotnicy wydający kwity z czasem rozwinęli swoją działalność na skalę tak dużą, iż stali się bankierami. Same kwity natomiast przestały spełniać rolę dokumentu depozytowego, informującego ile kruszców danego obywatela znajduje się […]

Kwity depozytowe

Popularność kruszcowych monet bardzo szybko stała się tak wielka, iż z powodu stale rosnącego zapotrzebowania na nie, zaczęło brakować metali szlachetnych do ich wykonywania. Obywatele wpadli więc na pomysł uproszczenia obrotu monetami. Głównym novum stało się tu istnienie pośrednika, u którego można było wygodnie i bezpiecznie przechowywać wszystkie zasoby pieniężne. Rolę tę pełnił zazwyczaj miejscowy […]

Mniejsze monety

Zastąpienie systemu barterowego pieniądzem kruszcowym było z pewnością ogromnym udogodnieniem dla ówczesnych społeczeństw. Jednak na dłuższą metę, metale szlachetne nie stanowiły rozwiązania w zupełności pozbawionego wad. Jednym z problemów, charakteryzującym się największą uciążliwością, było zbyt duże zróżnicowanie wymiarów metali. Poza tym, sztaby złota czy srebra, były wprawdzie o wiele mniejsze niż na przykład używane niegdyś […]

Pieniądz kruszcowy

Kolejnym, po systemie barterowym, etapem w historii pieniądza stała się forma pieniądza kruszcowego. Zastąpiła ona uciążliwą wymianę towarową, która nierzadko sprawiała wiele trudności i ze względu na różne zapotrzebowanie na poszczególne dobra, była kłopotliwa dla obu stron przeprowadzających transakcję. Główną cechą, jaka odróżniała wykorzystywany w charakterze pieniądza kruszec od innych towarów pełniących niegdyś podobne funkcje, […]

System barterowy

W dzisiejszych czasach płatności pieniężne są czymś powszechnym i naturalnym, idąc do sklepu po prostu zabieramy ze sobą portfel pełen monet bądź banknotów i w ten sposób nabywamy potrzebne produkty codziennego użytku. Warto jednak przypomnieć sobie, iż nie zawsze w historii ludzkości pieniądz pełnił rolę środka płatniczego. Pierwsze plemiona nabywały towary na zasadzie wymiany handlowej. […]