Archive for Marzec, 2012

Kontakty interpersonalne

Zaobserwuj, że w każdej dziedzinie zdecydowanie większy sukces fi­nansowy odnoszą ludzie, którzy potrafią nawiązać dobry kontakt z innymi. Rozpoczynają oni rozmowę mimochodem, nie wypytują, nie indagują, jednak jak gdyby szóstym zmysłem trafiają w temat in­teresujący obie strony. W drodze do podnoszenia poziomu swoich finansów nie chodzi o ilość wymienionych wizytówek czy powierzchownych pozdrowień, z których […]

ALBO ZNAJDZIEMY DROGĘ, ALBO JĄ ZBUDUJEMY

Zauważ, że jeżeli nawet dwie osoby wyznają ten sam system wartości, ale przyznały im inne priorytety, będą zachowywały się zupełnie ina­czej. Będą dokonywały innych wyborów i czemu innemu się poświęcą. Wyobraź sobie decyzje człowieka preferującego wartości: ► praca, ► rodzina, ► podróże, i drugą osobę, dla której to, co najważniejsze, ustawione jest w kolej­ności: ► […]

LOGIKA NIE MOŻE ZMIENIĆ EMOCJI, NATOMIAST DZIAŁANIE TAK

Istotą tych zachowań jest fakt, że człowiek nie postępuje w zgodzie ze swoimi wartościami, nie realizuje tego, co uważa za najważniejsze. Niekiedy po czasie uświadamia to sobie, ale w większości wypadków niestety w ogóle nie dostrzega braku konsekwencji swojego postępo­wania i za wszystko obarcza los, przeznaczenie, swoją nieszczęśliwą gwiazdę czy niesprzyjające otoczenie. Większość ludzi nie […]

System wartości

Jaki jest mój system wartości? Zdawać by się mogło, że to takie proste. Odpowiedz: Co jest dla ciebie ważne w życiu? Czemu poświęcisz się bez reszty? Z pewnością zaczniesz wymieniać: rodzina, pieniądze, pra­ca, komfort i wiele innych rzeczy, ale po głębszym zastanowieniu poja­wią się natychmiast inne wartości, takie jak wiedza, podróże, miłość, inteligencja, szczęście, wnoszenie […]

SZUKAJ W SOBIE SIŁY, A NIE SŁABOŚCI; DOBRA, A NIE ZŁA

W czasie jednego z kursów NLP poznawaliśmy strategie swojego działania. Wykładowca poprosił na środek Ewę, która niedawno zdo­była pierwszą nagrodę za najlepszą ekspozycję na międzynarodo­wych targach w branży budowlanej. Zapytał ją, jak tego dokonała. Początkowa Ewa opowiadała o technicznych zabiegach, które towa­rzyszyły zdarzeniu, ale nie o to chodziło. –    W jakim byłaś stanie, kiedy wymyślałaś […]

POZNAJ RECEPTĘ NA SUKCES, A ODNIESIESZ SUKCES

Pracę nad tworzeniem sukcesu i dobrobytu materialnego warto roz­począć od poznania własnych strategii podejmowania działań i de­cyzji. Czasami jest tak, że powinieneś coś zrobić, ale bardzo ci się nie chce. Mocujesz się wewnętrznie, obiecujesz sobie coś, nawet grozisz, straszysz i… nic. Nie dzieje się nic. Czy jesteś leniwy? Nie, skądże! Mija jakiś czas i bez […]

Strategia działania

Masz już pewność, że sukces wymaga od ciebie pasji i właściwego wzmacniającego systemu przekonań, który pozwoli na pokonywanie trudności i przeszkód. Jednak pasja i przekonania to jeszcze nie wszy­stko. Można zaangażować dużo energii, być bardzo pozytywnie nasta­wionym i pomimo to nie osiągać sukcesów. Dlaczego? Otóż niezbę­dna okazuje się właściwa strategia działania. Polega ona na poznaniu […]

System przekonań

Jest sprawą ewidentną, że ludzie odnoszący sukcesy mają system przekonań, który zdecydowanie różni się od przekonań innych ludzi. To, w co wierzysz, decyduje o poziomie two­jego życia. Właśnie zmiana przekonań czyni rzeczywistą rewolucję w twoim ży­ciu. Życie to samospełniająca się przepowiednia. Bardzo uważaj więc na to, co myślisz i mówisz. Tyle słów wypowiadasz bezwiednie, mimo­chodem, […]

Pasja

Już z daleka obserwując grupę ludzi, od razu można zauważyć tych, którzy sięgają szczytów swych marzeń. Wyróżnia ich ekspresja, entuz­jazm, a przede wszystkim pasja. Widać ją w sposobie poruszania się, w gestach, w błysku oka, w sposobie mówienia, w zaangażowaniu, kon­centracji czy poświęceniu czasu na realizację projektu. Widać to w pod­porządkowaniu całego sposobu myślenia i […]

Dwa zwierciadła

Patrz na swoich dziewięć celów ciągle. Codziennie. Umieść je w takim miejscu, w którym będziesz je widział każdego dnia. Moje cele, opra­cowane graficznie w postaci wielkiego plakatu, wiszą w bardzo wido­cznym miejscu. Koncentruję się na nich codziennie rano i przed snem. Podziwiam fotografie miejsc, które chcę odwiedzić, upojną atmosferę południowych wysp, dynamiczną sylwetkę samochodu, który […]