Archive for the ‘Do dzieła’ Category

PIENIĄDZ ZNACZY TYLE CO WOLNOŚĆ WOLI

W ten sposób rodzi się też zbiorowa psychoza, ponieważ bardzo wy­godnie jest tłumaczyć swój marazm, lenistwo i brak zaangażowania stanem gospodarki kraju. W każdej sytuacji, niezależnie od czasów i miejsca na Ziemi, jedni ludzie rozwijają się i bogacą, a inni stoją w miejscu i biednieją. W jednym i w drugim przypadku jest to wyni­kiem ich […]

Komunikacja wewnętrzna

Sposób, w jaki przedstawiasz sobie to, co widzisz, to, co cię spotkało, czyli słowa, których używasz, aby wyjaśnić sobie sytuacje, w których się znajdujesz, decydują o twoim samopoczuciu. Tak naprawdę tzw. „obiek­tywna rzeczywistość” kompletnie nie ma na to wpływu. Ty sam świado­mie, a częściej bezwiednie stwarzasz sobie życiowe piekiełko. Interpre­tujesz i nadajesz zdarzeniom znaczenia, które […]

OCZEKUJ ZWYCIĘSTWA, A BĘDZIESZ JE MIAŁ

Dzięki swojej determinacji odniosłam jednak sukces, ale to, czego po drodze doświadczyłam, po prostu mnie przeraziło! Z takim entuzjaz­mem, z takim pragnieniem wykorzystania każdej chwili w życiu nie do­jdzie się przecież nigdzie. Nic dziwnego, że ogromna liczba ludzi wie­dzie życie poniżej swoich rzeczywistych możliwości – finansowych, du­chowych, intelektualnych, fizycznych i każdych innych, coraz bardziej gnuśniejąc […]

Energia

Pasja i energia to choroby zakaźne. Jedni są na nie ogromnie podat­ni, inni nieco mniej, ale tak czy owak nie ma nic, co bardziej skute­cznie wpływałoby na ludzi niż własny entuzjazm, błysk w oku, radość działania, poczucie bycia potrzebnym. Ludzie bardzo pragną energii, radości, tej szczególnej wibracji towarzyszącej tworzeniu. Zawsze po­dobają im się osoby naturalne, […]

WSZELKA PERCEPCJA PRAWDY JEST WYKRYWANIEM ANALOGII

W większości ludzie robią to odruchowo, ale kiedy zaczynają świado­mie kierować w ten sposób swoim ciałem, efekty są wręcz niepraw­dopodobne. Zmiany te gwarantują znakomity kontakt, ponieważ podświadomość czyta ten sygnał tak: „Aha, jesteś taki sam, to znaczy, że nie mamy wyboru, musimy się lubić”. Ten proces oceny przebiega poza kontrolą intelektualną i nie jest nią […]

PODOBNE PRZYCIĄGA PODOBNE

Można się co prawda spotkać z opiniami, ogromnie generalizującymi, że ludzie przyciągają się na zasadzie przeciwieństw. Zastanów się jed­nak, kto je wypowiada. Czy osoba ta ma szczęśliwe i satysfakcjonują­ce związki? Czy osiąga sukcesy finansowe? Czy też jej życie jest skom­plikowane i chaotyczne? Trudno dążyć w życiu czy biznesie do osiąga­nia wspólnego celu, jeżeli on nie […]

Kontakty interpersonalne

Zaobserwuj, że w każdej dziedzinie zdecydowanie większy sukces fi­nansowy odnoszą ludzie, którzy potrafią nawiązać dobry kontakt z innymi. Rozpoczynają oni rozmowę mimochodem, nie wypytują, nie indagują, jednak jak gdyby szóstym zmysłem trafiają w temat in­teresujący obie strony. W drodze do podnoszenia poziomu swoich finansów nie chodzi o ilość wymienionych wizytówek czy powierzchownych pozdrowień, z których […]

ALBO ZNAJDZIEMY DROGĘ, ALBO JĄ ZBUDUJEMY

Zauważ, że jeżeli nawet dwie osoby wyznają ten sam system wartości, ale przyznały im inne priorytety, będą zachowywały się zupełnie ina­czej. Będą dokonywały innych wyborów i czemu innemu się poświęcą. Wyobraź sobie decyzje człowieka preferującego wartości: ► praca, ► rodzina, ► podróże, i drugą osobę, dla której to, co najważniejsze, ustawione jest w kolej­ności: ► […]

LOGIKA NIE MOŻE ZMIENIĆ EMOCJI, NATOMIAST DZIAŁANIE TAK

Istotą tych zachowań jest fakt, że człowiek nie postępuje w zgodzie ze swoimi wartościami, nie realizuje tego, co uważa za najważniejsze. Niekiedy po czasie uświadamia to sobie, ale w większości wypadków niestety w ogóle nie dostrzega braku konsekwencji swojego postępo­wania i za wszystko obarcza los, przeznaczenie, swoją nieszczęśliwą gwiazdę czy niesprzyjające otoczenie. Większość ludzi nie […]

System wartości

Jaki jest mój system wartości? Zdawać by się mogło, że to takie proste. Odpowiedz: Co jest dla ciebie ważne w życiu? Czemu poświęcisz się bez reszty? Z pewnością zaczniesz wymieniać: rodzina, pieniądze, pra­ca, komfort i wiele innych rzeczy, ale po głębszym zastanowieniu poja­wią się natychmiast inne wartości, takie jak wiedza, podróże, miłość, inteligencja, szczęście, wnoszenie […]