Archive for the ‘Do dzieła’ Category

SZUKAJ W SOBIE SIŁY, A NIE SŁABOŚCI; DOBRA, A NIE ZŁA

W czasie jednego z kursów NLP poznawaliśmy strategie swojego działania. Wykładowca poprosił na środek Ewę, która niedawno zdo­była pierwszą nagrodę za najlepszą ekspozycję na międzynarodo­wych targach w branży budowlanej. Zapytał ją, jak tego dokonała. Początkowa Ewa opowiadała o technicznych zabiegach, które towa­rzyszyły zdarzeniu, ale nie o to chodziło. –    W jakim byłaś stanie, kiedy wymyślałaś […]

POZNAJ RECEPTĘ NA SUKCES, A ODNIESIESZ SUKCES

Pracę nad tworzeniem sukcesu i dobrobytu materialnego warto roz­począć od poznania własnych strategii podejmowania działań i de­cyzji. Czasami jest tak, że powinieneś coś zrobić, ale bardzo ci się nie chce. Mocujesz się wewnętrznie, obiecujesz sobie coś, nawet grozisz, straszysz i… nic. Nie dzieje się nic. Czy jesteś leniwy? Nie, skądże! Mija jakiś czas i bez […]

Strategia działania

Masz już pewność, że sukces wymaga od ciebie pasji i właściwego wzmacniającego systemu przekonań, który pozwoli na pokonywanie trudności i przeszkód. Jednak pasja i przekonania to jeszcze nie wszy­stko. Można zaangażować dużo energii, być bardzo pozytywnie nasta­wionym i pomimo to nie osiągać sukcesów. Dlaczego? Otóż niezbę­dna okazuje się właściwa strategia działania. Polega ona na poznaniu […]

System przekonań

Jest sprawą ewidentną, że ludzie odnoszący sukcesy mają system przekonań, który zdecydowanie różni się od przekonań innych ludzi. To, w co wierzysz, decyduje o poziomie two­jego życia. Właśnie zmiana przekonań czyni rzeczywistą rewolucję w twoim ży­ciu. Życie to samospełniająca się przepowiednia. Bardzo uważaj więc na to, co myślisz i mówisz. Tyle słów wypowiadasz bezwiednie, mimo­chodem, […]

Pasja

Już z daleka obserwując grupę ludzi, od razu można zauważyć tych, którzy sięgają szczytów swych marzeń. Wyróżnia ich ekspresja, entuz­jazm, a przede wszystkim pasja. Widać ją w sposobie poruszania się, w gestach, w błysku oka, w sposobie mówienia, w zaangażowaniu, kon­centracji czy poświęceniu czasu na realizację projektu. Widać to w pod­porządkowaniu całego sposobu myślenia i […]

Dwa zwierciadła

Patrz na swoich dziewięć celów ciągle. Codziennie. Umieść je w takim miejscu, w którym będziesz je widział każdego dnia. Moje cele, opra­cowane graficznie w postaci wielkiego plakatu, wiszą w bardzo wido­cznym miejscu. Koncentruję się na nich codziennie rano i przed snem. Podziwiam fotografie miejsc, które chcę odwiedzić, upojną atmosferę południowych wysp, dynamiczną sylwetkę samochodu, który […]

Cele ekonomiczne

Następnym zadaniem jest wypracowanie celów ekonomicznych. Uwolnij swój nieposkromiony umysł i daj mu pełną swobodę. Jak przedstawiają się kwoty pieniędzy, które chciałbyś zarobić? Nie musi w tym być żadnej logiki. ► Chcesz mieć tysiąc, trzy tysiące, pięć tysięcy, dziesięć tysięcy, sto tysięcy złotych dochodu miesięcznie? ► Jakie są twoje roczne plany finansowe? ► Ile chciałbyś […]

Cele materialne

Kolejny zestaw obejmuje cele materialne, krótko mówiąc, rzeczy, który­mi chcesz się cieszyć i je posiadać. Znów uwolnij swoją fantazję i nie sta­wiaj sobie żadnych ograniczeń. Wielu ludzi waha się tutaj, ma wątpliwo­ści typu: „Czy zasługuję?”, „Czy to nie za wiele?”,, Ale z tym wiążą się problemy…” itd. Dlaczego ludzie łatwiej pozwalają sobie na swobodę emocjonalną […]

Cele rozwoju osobistego

Zacznij od celów rozwoju osobistego. Wyobraź sobie: ►  Kim chciałbyś się stać? ►  Co chciałbyś robić? ►  Co chciałbyś stworzyć w swoim życiu (np. wspaniały związek, rodzinę, jakieś dzieło, które byłoby „pomnikiem” dla potom­nych, nową filozofię…)? Jakie zdolności i umiejętności chciałbyś spożytkować? ►  Jakie cechy charakteru chciałbyś w sobie rozwinąć? Tutaj kryją się też cele […]

Tworzenie przyszłości

Wszystko, co teraz masz: swój związek, pieniądze, pracę, dobytek, wszystko kiedyś było celem, być może marzeniem. Wciąż otacza cię twórcza energia myśli. Zastanów się nad tym. Każda sekunda jest mo­mentem tworzenia twojej przyszłości. Bądź uważny, jaki los sobie go­tujesz. Sugeruję, abyś zabrał się do tego z werwą, a nie z przerażeniem. Cele rozwoju osobistego, cele […]