Archive for the ‘Feremony sukcesu’ Category

Wyższy cel posiadania pieniędzy

Prawdą jest, że ludzie czasami wyznaczają sobie cele zupełnie nierea­listyczne. Ale wiem również, że jeżeli istnieje w nich siła ogromnej de­terminacji, jeżeli są bezwzględnie zdecydowani i oddani, to są w stanie osiągnąć każdy cel, nawet ten logicznie niemożliwy. Poza naszą zdol­nością rozumowania istnieje przecież inteligencja o wiele większa, chętnie służąca nam swoimi możliwościami, o ile […]

Zaczynasz nowe życie

Teraz wróć na Ziemię i postanów wykonać opisane poniżej zadania. Nie odkładaj tego na później, bo nie jest prawdą, że kiedykolwiek do nich powrócisz. Postanów rozpocząć swoje nowe życie już teraz! Przygotuj wiele kartek papieru i coś do pisania. Po drugie, odłóż słu­chawkę telefonu lub po prostu go wyłącz. Pod żadnym pozorem nie pozwól sobie […]

Bądź elastyczny

Być może boisz się, co będzie, jeżeli nie osiągniesz swego celu. Nic się nie stanie. Po prostu nic, dalej będziesz w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz, i będziesz żył dalej, tak jak robisz to teraz. Jeżeli zrozumiesz jednak, jak działa ludzki mózg, będziesz mógł wykorzystać go dla swojej korzyści. Możesz tego dokonać. Uelastycznij […]

Rola przyjemności

Dążenie do sukcesu i pieniędzy połącz z przyjemnością, z ogromną przy­jemnością, taką jak wówczas, kiedy rozpoczynając nową znajomość, wi­dzisz same słodkie chwile związane z byciem razem we dwoje. Ta wizja, wyobrażenie cudownych, ciepłych, intymnych, podniecających momen­tów, magicznych niezapomnianych chwil, namiętność pocałunków-czyż to cię nie inspiruje? Czy dla przeżycia nieba na ziemi nie jesteś gotów na […]

WIELKI PŁOMIEŃ RODZI SIĘ Z MAŁEJ ISKRY

Trzy lata temu, jedna z moich przyjaciółek, którą znam co najmniej od dwudziestu lat, postanowiła, że każdego ranka poświęci godzinę na ćwiczenia fizyczne. Do tej pory nigdy nie uprawiała żadnych sportów, ale ruszyła do wypełnienia swego postanowienia z pełną determinacją. Jest to bez wątpienia kobieta czynu, skoncentrowana na swych celach. Po roku wciąż codziennie ćwiczyła. […]

Rola presji

Ogromna moc tkwi w znajdowaniu rzeczy, sytuacji czy własnych zacho­wań, których chcesz się pozbyć. Presja kieruje ludzkim postępowaniem. Nacisk i napięcie to podstawowe motywacje naszych działań. Pomyśl o tym, a z pewnością odkryjesz, że jest to śmiesznie proste. Co sprawia, że chcesz jeść? Głód. Czyż zaspokojenie tej podstawowej biologicznej potrzeby człowieka nie tworzy napięcia i […]

DETERMINACJA JEST WYZWANIEM BUDZĄCYM LUDZKĄ WOLĘ

Ustanawiając cel, uświadamiasz swojej świadomości i podświadomo­ści, że miejsce, w którym obecnie się znajdujesz, nie jest tym, w któ­rym chciałbyś być. Oznacza to, że jasno zaczynasz dostrzegać różni­cę między jednym a drugim, zaczynasz odbierać tę różnicę emocjo­nalnie, intelektualnie, a nawet fizycznie. Twój mózg nie jest usatys­fakcjonowany. To znakomicie, ponieważ Niezadowolenie i ból najbardziej motywują do […]

Kreowanie sukcesu

W procesie kreowania swojej wymarzonej sytuacji finansowej, po tym jak już sprecyzujesz cele, poświęć mnóstwo czasu na odnalezie­nie prawdziwej motywacji do ich osiągania, motywacji, która rozko­cha cię w sobie. Później zastanowisz się, jak doprowadzić do ich rea­lizacji – ale to jest czynność następna. Do planowania przystąp z poziomu pewności, że można osiągnąć wszystko, czego tylko […]

Pułapki

Pierwszym problemem z wyznaczaniem celów u zdecydowanej większości ludzi jest to, że traktują tę czynność bardzo powierzchownie, uważając ją za coś całkiem oczywistego. Niewystarczająco konsekwentnie trwają przy swoich planach. Ustanawiają je raz do roku, zwykle w okolicach sylwestra, w myślach i przelotnie. Jest to syndrom Nowego Roku. Wyznaczają cel, a później w ciągu roku zwykle […]

Moment tworzenia nowego życia

Momentu, w którym stworzysz swoje nowe życie, nigdy nie zapom­nisz. Zrób to teraz! To jest niezwykle podniecające. To tak, jakbyś czekał na swoją pierwszą randkę. Targają tobą różne emocje: przy­jdzie, nie przyjdzie, jak zacząć rozmowę? Ale tak czy inaczej czekasz i pragniesz spotkania. To samo z życiem: zdarzy się czy nie? Co zro­bić, żeby było […]