ALBO ZNAJDZIEMY DROGĘ, ALBO JĄ ZBUDUJEMY

Zauważ, że jeżeli nawet dwie osoby wyznają ten sam system wartości, ale przyznały im inne priorytety, będą zachowywały się zupełnie ina­czej. Będą dokonywały innych wyborów i czemu innemu się poświęcą. Wyobraź sobie decyzje człowieka preferującego wartości:

► praca,

► rodzina,

► podróże, i drugą osobę, dla której to, co najważniejsze, ustawione jest w kolej­ności:

► podróże,

► praca,

► rodzina.

Pierwsza z pewnością zrezygnuje z dwutygodniowej wyprawy do Hi­szpanii i poświęci czas na osobiste dopilnowanie wszystkiego w pracy, uważając, że w ten sposób najlepiej zatroszczy się o rodzinę. Będzie też dobrze czuła się w pracy, w której panuje rodzinna atmosfera. W do­datku jeżeli osoba taka będzie zmuszona do dokonania wyboru pomię­dzy poświęcaniem się pracy a spędzaniem większej ilości czasu w domu i zajmowaniem się domowymi drobiazgami, na krótko jest w stanie zro­bić to drugie, ale będzie czuła dyskomfort i przy pierwszej okazji po­wróci do realizacji swojej najbardziej priorytetowej wartości: pracy.

Z kolei druga osoba z przyjemnością zostawi wszystko i uda się na kraj świata po nowy dreszcz emocji. Będzie czuła się jak ryba w wodzie, zarabiając pieniądze w trakcie podróży albo pracując w zawodzie, który wymaga częstych wyjazdów. Z pewnością na dłuższy czas nie da przykuć się do biurka czy komputera. Rodzina stanowi dla niej cenne uzupełnie­nie, ale „wilka zawsze będzie ciągnęło do lasu” – do podróży.

Ważna jest więc nie tylko znajomość swoich wartości, ale również ich hierarchii. Im więcej wiesz na swój temat, tym łatwiej osiągniesz swój osobisty sukces i tym prościej zarobisz pieniądze, o których marzysz.

Człowiek osiąga taką wielkość, jaką wyzna­cza skala jego myślenia.

Napoleon Hill

Pomyśl, jak diametralnie zmieni się twoja finansowa sytuacja, jeżeli roz­poznasz system wartości swoich klientów, szefów, kiedy zaczniesz mó­wić ich językiem i trafiać w ich podświadome potrzeby. Pieniądze za­wsze otrzymujesz od innych ludzi, świadcząc im usługi lub sprzedając towary.

Jeżeli kogoś rozzłościłeś, wyprowadziłeś z równowagi, spowodowa­łeś jego niezadowolenie – z pewnością zostały pogwałcone jego ważne wartości, może jedna, a może więcej. W sytuacji handlowej wcale nie trzeba pytać o całą listę wewnętrznych potrzeb klienta. Wystarczy bardzo uważnie słuchać jego wypowiedzi, akcentować to, co jest dla niego istotne, przyjmować podobne postawy i szukać wspólnych poglądów w rozmowie. Przez to stwarza się fantastyczny kontakt dwojga osób. Je­żeli rozmowa toczy się na temat tych samych wartości, czujemy do sie­bie sympatię. Dlaczego? Bo jesteśmy podobni albo wręcz tacy sami.

z pieniędzmi wszystko jest zrozumiałe, bez pieniędzy nic nie da się wytłumaczyć.

powiedzenie chińskie

Porozumienie takie owocuje spełnieniem żywotnych potrzeb klienta, a dla ciebie otrzymaniem nowych pieniędzy. Sprzedawanie tego, co służy zaspokajaniu wartości, jest najbardziej efektywnym sposobem sprzedaży, jaki kiedykolwiek istniał.

Człowiek, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, zawsze dąży do tego, aby czuć się dobrze, spokojnie czy bezpiecznie. Osiąga ten stan, kiedy otrzymuje coś, co zaspokaja jego najgłębsze wartości. Mogą to być słowa, może to być określone zachowanie (np. dowartościowanie otrzymane ze strony osoby znaczącej), może to być upragniony przed­miot albo usługa. Otrzymując produkt czy usługę, otrzymuje również to nieprawdopodobne uczucie spełnienia swej najważniejszej potrze­by, którego szuka przez całe życie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.