LOGIKA NIE MOŻE ZMIENIĆ EMOCJI, NATOMIAST DZIAŁANIE TAK

Istotą tych zachowań jest fakt, że człowiek nie postępuje w zgodzie ze swoimi wartościami, nie realizuje tego, co uważa za najważniejsze. Niekiedy po czasie uświadamia to sobie, ale w większości wypadków niestety w ogóle nie dostrzega braku konsekwencji swojego postępo­wania i za wszystko obarcza los, przeznaczenie, swoją nieszczęśliwą gwiazdę czy niesprzyjające otoczenie. Większość ludzi nie wie, w jakie wartości wierzy, a więc nie ma ani nie zna kierunku swego życia. Aby czuć się szczęśliwym, mieć satysfakcję, odnosić sukcesy, musisz jasno zdać sobie sprawę, w jakim stopniu czynności, którym codziennie po­święcasz czas, zaspokajają to, co jest dla ciebie sensem istnienia.

Pracujesz codziennie przez wiele godzin i abyś czuł się naprawdę szczęśliwy, musisz mieć świadomość, że twój trud, twoje oddanie, de­dykowanie swojego czasu jest znaczącym wkładem w coś większego niż tylko np. sprzedaż samochodów czy zarabianie pieniędzy na opłacenie rachunków. Nawet jeżeli pieniądze są dla ciebie najwyższą wartością, to i tak nadal czemuś służą. Dzięki nim chcesz poczuć się inaczej, spe­cjalnie, nadzwyczajnie, w sposób wymarzony, i to jest prawdziwą isto­tą ich wartości.

za wszystkim, co myślisz, kryje się wszy­stko, w co wierzysz.

Antonio Machado

Ludzie osiągający w życiu znaczące sukcesy mają bardzo jasno spre­cyzowany system wartości. Są wewnętrznie spójni, jednoznaczni. Otoczeni są szacunkiem, trzymają się bowiem swych prawd i bronią tego, co uważają za słuszne, cenne, dobre i wartościowe. Temu też poświęcają swój czas i energię. W momencie gdy czujesz, że zaspoka­jasz swoje najważniejsze wartości, automatycznie wszystko, co robisz, czynisz z pasją, z niebywałym zaangażowaniem, i już to działanie gwarantuje ci wymarzoną zmianę.

W życiu tylko wtedy możesz osiągnąć długotrwały sukces, pienią­dze, inne dobra, jeżeli kierunek twego postępowania wyznaczają konsekwentnie twoje własne wartości. Aby je odnaleźć i określić, weź kilka kartek papieru i pisz spontanicznie to, co przychodzi ci do gło­wy, co uważasz, że jest dla ciebie cenne. Na początku lista może być niezbyt długa, ale zawsze później możesz ją rozszerzyć.

Wypisałeś na przykład: „praca, rodzina, podróże”. Dobrze, ale zadaj sobie teraz szczegółowe pytania: Co dla mnie jest ważniejsze: praca czy rodzina? Praca czy podróże? Pytaj aż do skutku, aż usta­wisz wszystkie swoje wartości we właściwej hierarchii i będziesz miał jasność, które z nich są absolutnie najważniejsze. Które z nich do tej pory podświadomie rządziły twym postępowaniem, wnosząc uczucie szczęścia i spełnienia, a którym od dzisiaj całkiem świadomie bę­dziesz przyznawać priorytet w realizacji i dokonywać wyborów, pozo­stając w zgodzie ze sobą? W rezultacie zaczniesz świadomie kreować swój sukces, stan wewnętrznego zadowolenia, bogactwa i spełnienia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.