PIENIĄDZ ZNACZY TYLE CO WOLNOŚĆ WOLI

W ten sposób rodzi się też zbiorowa psychoza, ponieważ bardzo wy­godnie jest tłumaczyć swój marazm, lenistwo i brak zaangażowania stanem gospodarki kraju. W każdej sytuacji, niezależnie od czasów i miejsca na Ziemi, jedni ludzie rozwijają się i bogacą, a inni stoją w miejscu i biednieją. W jednym i w drugim przypadku jest to wyni­kiem ich stanu emocjonalnego i sposobu myślenia; wynikiem ich nadzwyczajnej bądź ubogiej psychologii działania.

 

Każdy z nas ma te same szanse, różne są jedynie dokonywane wy­bory. Niezależnie od miejsca urodzenia, pochodzenia społecznego, startu życiowego, wykształcenia itd. każdy może żyć w dobrobycie, po­siadać tyle pieniędzy, ile potrzebuje na życie, które jest w stanie sobie wyobrazić. Można to osiągnąć tylko w jeden sposób: nieustająco 206 ucząc się, nie spoczywając na laurach, będąc wiecznie „głodnym” ży­cia, a przede wszystkim utrzymując swoją psychikę w stanie mocy, podniecenia, pasji, radości i potrzeby zmieniania tego świata na lep­szy, czymkolwiek byłoby to działanie.

docenienie tego, co mamy, to przynajmniej po­łowa sposobu na piękne życie.

Twój nadzwyczajny stan ducha zależy od ciebie. Szczęście, radość, miłość, przygoda, entuzjazm – żadne z tych uczuć nie jest rezultatem tego, co dzieje się w twoim życiu. Są one wynikiem tego, w jaki spo­sób wewnętrznie komunikujesz sobie zewnętrzne zdarzenia, jaką przypisujesz im rangę, ile i co dla ciebie one znaczą. Istnieje wiele strategii kontroli wewnętrznego dialogu. Stosując je, odzyskujesz wpływ na swoje życie. Zawsze możesz czuć to, co chcesz czuć w da­nej chwili, to, co jest ci potrzebne. Może to być sukces, inspiracja, mi­łość, wyzwanie, entuzjazm i wszelkie inne emocje mocy.

Właśnie na posiadaniu do nich dostępu i wykorzystywaniu siły psychiki polega różnica np. pomiędzy tymi ludźmi, którzy przeżyli koszmar obozu koncentracyjnego, powrócili z niego i stali się na wie­le wydarzeń bardziej odporni, a tymi, którzy, tracąc wielkie sumy pie­niędzy na giełdzie na Wall Street, zrezygnowali z życia i popełnili sa­mobójstwo.

Wiele osób otoczonych jest ogromnym bogactwem, mają wszy­stko, czego zapragną, a pomimo to czują się fatalnie. Pozwalają so­bie na depresję, frustrację, sięgają po narkotyki, alkohol czy popeł­niają samobójstwo. Z drugiej strony są ludzie, którzy mają tak nie­wiele i są naprawdę szczęśliwi. Wszystko jest kwestią osobistych wy­borów i przypisania poszczególnym sytuacjom określonego znacze­nia: pozytywnego bądź negatywnego.

Gdy opanujesz dwa rodzaje komunikacji – zewnętrzną, z innymi ludźmi, i wewnętrzną, ze sobą – wszystko, co robisz, stanie się bar­dziej efektywne, praca będzie bardziej pasjonująca, otrzymasz zdecy­dowanie więcej pieniędzy, a życie po prostu cię uwiedzie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.