DETERMINACJA JEST WYZWANIEM BUDZĄCYM LUDZKĄ WOLĘ

Ustanawiając cel, uświadamiasz swojej świadomości i podświadomo­ści, że miejsce, w którym obecnie się znajdujesz, nie jest tym, w któ­rym chciałbyś być. Oznacza to, że jasno zaczynasz dostrzegać różni­cę między jednym a drugim, zaczynasz odbierać tę różnicę emocjo­nalnie, intelektualnie, a nawet fizycznie. Twój mózg nie jest usatys­fakcjonowany. To znakomicie, ponieważ

Niezadowolenie i ból najbardziej motywują do działania.

Logiczne jest, że jeżeli jesteś zadowolony, żyjesz we własnej strefie kom­fortu, nie masz motywacji, aby cokolwiek robić, cokolwiek zmieniać. Podobnie dzieje się z pieniędzmi i z sukcesem. Pamiętaj, że kiedy jest najlepiej, już musisz dbać o następny krok. Nie popadaj w samozadowo­lenie, bądź zawsze spragniony, podniecony, uwiedziony i zauroczony tworzeniem wciąż nowych rzeczy czy udoskonalaniem tego, co już masz. Gwarantuje to trwałą miłość między ludźmi i sukces w biznesie.

Zwykle jednak dopiero frustracja zmusza do sięgnięcia po swoją kreatywność. Dlatego zawsze powtarzam na swoich seminariach, że naj­większą pułapką, w jaką wpada pewien rodzaj ludzi, jest osiągnięty przez nich sukces. Bardzo często kiedy ludzie wznieśli się na wymarzony pie­destał, mają tendencję do osiadania na laurach, a ich starania koncen­trują się na utrzymaniu status quo zamiast na dalszym rozwoju.

Dla wielu osób sukces jest początkiem końca dobrego prosperowania. Nie pojmują go jako procesu stawania się pełniejszym człowiekiem, dyspo­nującym umiejętnością tworzenia wszelkiego bogactwa. Posiadane talen­ty i umiejętności, zdobyte dobra zobowiązują cię bardziej niż innych.

Sukces jest procesem stawania się pełniej­szym człowiekiem.

Ludzie uważają, że jeżeli już coś osiągnęli, to stan ten będzie trwał wie­cznie. Nic bardziej błędnego. Wszystko w przyrodzie zmienia się i mu­sisz nadążać za zachodzącymi przeobrażeniami, inaczej sam sprowa­dzasz siebie poza granice nurtu, którym płynie prawdziwe życie.

Dużo lepsze jest doświadczanie po drodze drobnych porażek, bo wówczas zaczynasz dumać, a kiedy myślisz, zauważasz różnice pomię­dzy tym, co masz a tym, co chciałbyś mieć. Może czasami nawet zada­jesz sobie pytanie: „Co się stało, że straciłem swój majątek? Nie po­doba mi się to. Co mam zrobić w przyszłości, aby drugi raz nie spot­kała mnie ta sytuacja?” Niezadowolenie to uczucie, którego za wszel­ką cenę chcesz się pozbyć, ale tak naprawdę służy ci najbardziej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.