Kreowanie sukcesu

W procesie kreowania swojej wymarzonej sytuacji finansowej, po tym jak już sprecyzujesz cele, poświęć mnóstwo czasu na odnalezie­nie prawdziwej motywacji do ich osiągania, motywacji, która rozko­cha cię w sobie. Później zastanowisz się, jak doprowadzić do ich rea­lizacji – ale to jest czynność następna.

Do planowania przystąp z poziomu pewności, że można osiągnąć wszystko, czego tylko prawdziwie zapragniesz. Wiedz, że czegokol­wiek pragniesz, myśl o tym została ci dana, i bądź również pewny, że wraz ze zdolnością do posiadania celów została ci darowana zdolność do ich osiągania. Zdolność owa istnieje w każdym z nas, inaczej prag­nienia nie byłyby dla nas dostępne. Z takiej perspektywy zastanów się, co teraz mógłbyś zrobić, aby osiągnąć sukces w swoim życiu.

Dajcie mi piękno ducha. Niech piękno zewnę­trzne i wewnętrzne staną się jednym.

Sokrates

Czy wiesz, dlaczego cele naprawdę działają? Jest na ten temat mnó­stwo teorii; przedstawię ci tylko niektóre z nich. Pierwsza mówi, że istnieje energetyczny związek myśli i rzeczy. Za każdym razem kiedy się na czymś skupiasz, doświadczasz tego w swoim życiu. Jeżeli po­święcasz stale uwagę jakiejś dziedzinie życia, to ona po prostu roz­kwita. Poświęcając dużo energii jakiejkolwiek rzeczy czy sprawie, po prostu ją wzmacniasz.

Ja uwielbiam rośliny i swój ogród. Tuż po przebudzeniu pierwsze moje spojrzenia padają na kwiaty, krzewy i drzewa, które bujnie rosną za oknem. Jeszcze przed poranną kawą przyglądam się mojemu króle­stwu z zaciekawieniem, co nowego pojawiło się przez noc. Najczęściej chwasty, ale też potrafią zaskoczyć mnie inne niespodzianki. O, dzisiaj rozkwitł pierwszy złocisty krokus, zwiastun wiosny. Mój ogród jest ba­jeczny; kiedyś pomyślałam, że gdybym którejkolwiek z dziedzin moje­go życia poświęciła tyle samo uwagi i czasu co ogrodowi, z pewnością rozkwitłaby równie wspaniale. To naturalne prawo przyrody.

Swoimi myślami tworzymy świat.

Budda

Kiedy o czymś „natrętnie” myślisz, to jest to właśnie pierwszy etap two­rzenia tej rzeczy. Wszyscy ludzie wciąż o czymś myślą, ale czy zawsze o tym, czego pragną? Najczęściej prowadzą swój wewnętrzny dialog do­tyczący sytuacji, których chcą uniknąć w swoim życiu. Zapamiętaj, że czę­ścią wyznaczania celów jest stałe skupianie się na tym, co chcesz mieć, wyobrażanie sobie tego, pożądanie, zakochanie się w tym bez pamięci.

Potem patrzysz na swoje cele raz jeszcze i jeszcze jeden raz, i oczeku­jesz trwałych efektów. To jest doskonała sytuacja, dużo lepsza niż niepo­siadanie żadnych celów, dużo lepsza od życia z godziny na godzinę i wy­łącznego reagowania na zdarzenia, dużo lepsza niż rozmyślanie, czego nie chcesz widzieć. Kiedy jesteś skoncentrowany na swoich celach, two­ja podświadomość poznaje ogólny kierunek działań. Wzmacniasz ją po­tęgą uwagi, stałego przeglądania i poprawiania swych planów.

Absolutną prawdą jest fakt, że intensywne, trwałe, koncentrowa­nie się na pragnieniu w sposób naturalny, choć dla niektórych magi­czny, doprowadza do jego osiągnięcia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.