Rola presji

Ogromna moc tkwi w znajdowaniu rzeczy, sytuacji czy własnych zacho­wań, których chcesz się pozbyć. Presja kieruje ludzkim postępowaniem. Nacisk i napięcie to podstawowe motywacje naszych działań. Pomyśl o tym, a z pewnością odkryjesz, że jest to śmiesznie proste. Co sprawia, że chcesz jeść? Głód. Czyż zaspokojenie tej podstawowej biologicznej potrzeby człowieka nie tworzy napięcia i nie wywiera nacisku na jego zachowanie? Potocznie mówi się nawet: „Polak głodny to zły”.

Co sprawia, że chcesz kochać i być kochany? Bycie z kimś, poczu­cie bliskości, intymności, pożądanie, zaspokojenie jednej z podsta­wowych biologicznych potrzeb każdego człowieka – przedłużenie ga­tunku. Dla osiągnięcia tego celu każdy z nas podświadomie robi wszystko. Jest to swojego rodzaju presja, na którą składa się wiele czynników, m. in. gorące uczucia pomiędzy dwojgiem ludzi. Musisz dawać sobie radę z naciskiem i presją, aby mieć wspaniałe, fascynu­jące życie, czuć się szczęśliwym, mieć pieniądze i odnosić sukcesy.

Największym cierpieniem człowieka jest świa­domość, że żyje on poniżej swoich możliwości.

Pragnienie sukcesu i pieniędzy musi stanowić taką samą presję jak głód pożywienia czy miłości. Wyznaczenie celów musi nieść ze sobą presję ich osiągnięcia. Jest ona generowana właśnie wtedy, kiedy określasz ce­le, do których dążysz. W momencie kiedy jesteś z czegoś niezadowolo­ny, twój mózg mówi: „Ja tego nie chcę, nie jestem usatysfakcjonowany, nie odpowiada mi ta sytuacja”. Wtedy włącza się patrzenie nakierowa­ne na cel. Nie umykaj przed nim. Pamiętaj o nim każdego dnia.

Presja nie musi być odbierana negatywnie; może być zdecydowa­nie pozytywna. Jeżeli spojrzysz na nią jak na narzędzie do wywiera­nia wpływu na samego siebie, do podejmowania działań prowadzą­cych cię do sukcesu, będziesz zadowolony z jej obecności.

To potężny nacisk powoduje powstawanie diamentów. Najpierw są one zwykłym minerałem, który, poddany potężnemu ciśnieniu, zmienia się w szlachetny kamień. Możesz użyć tej samej metafory w stosunku do samego siebie, wykorzystując ją jako presję do osiągania celów. Znam wielu ludzi, którzy myśląc o wyznaczaniu celów, czują niesamowity na­cisk niosący w rezultacie spełnienie. To znaczy, że się nie wycofają. Czę­sto jednak ludzie coś sobie postanawiają, a później znajdują tysiące lo­gicznych wytłumaczeń, dlaczego nie mogli dotrzymać danego słowa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.