Profil energetyczny i jego konsekwencje

Zastanów się nad swoim profilem energetycznym. Jeżeli poziom ener­gii wiary jest u ciebie wysoki, znaczy to, że powinieneś być zdrowy i wi­talny, cieszyć się życiem seksualnym i świetnie radzić sobie z codzien­nością (co oznacza m.in. niedoświadczanie „bólu istnienia”, posiada­nie dobrobytu, głębokiej wiedzy i bycie człowiekiem wpływowym). Za­pewne nie do końca jest to twój portret, więc postaraj się maksymal­nie go uzupełnić. Jest niewielu ludzi na świecie, którzy harmonijnie dysponują wszystkimi energiami przez cały czas. Owe naczynia w róż­nych etapach naszego życia różnie się napełniają, ale wiedząc o tym i znając zależności pomiędzy poziomem poszczególnych energii a po­wodzeniem w życiu, łatwo można to kontrolować i korygować.

Osobie dysponującej wysokim poziomem energii władzy łatwo jest zdobyć niezbędną wiedzę, pieniądze czy znaleźć najlepsze formy tera­pii, kiedy ciało cierpi. Ktoś, kto w swym rozwoju doszedł do etapu, w którym najwyższy stopień ma energia psychoemocjonalna, o wiele trudniej poradzi sobie z problemami zdrowotnymi, ponieważ brakuje mu wiedzy i pieniędzy. Dopiero nadmiar energii niższego rodzaju zdol­ny jest transformować się i zasilić poziom energii wyższego rodzaju.

Wróć na chwilę do energii pieniędzy i zastanów się, jak działa ona w życiu. Czy za jej pomocą można wyrównać niedobory niższych pozio­mów energetycznych? Czy za pomocą pieniędzy można stać się bar­dziej witalnym, zdrowiej wyglądać i zdrowiej się czuć? Oczywiście, że tak. Oto prosty przykład: bardzo istotne jest to, co jesz każdego dnia. Produkty wyższej klasy kosztują zawsze więcej, warzywa hodowane na farmach ekologicznych czasami są kilkakrotnie droższe.

Ludzkie ciało jest najlepszym obrazem lu­dzkiej duszy.

Ludwig Wittgenstein

Istotne dla twego zdrowia jest też, gdzie mieszkasz. Jak mieszkasz? Czy jest tam wystarczająco dużo światła? Czy jest ciepło, czy wilgot­no? Niektóre domy są mroczne i domy ciasne – jeżeli tylko możesz, omijaj je. Nie znajdziesz tam dobrych dla siebie energii. Szukaj w po­mieszczeniach przestrzeni, ciepła i światła. Tak też zaprojektuj dom swoich marzeń.

A dokąd jeździsz na wakacje? Czy ten klimat jest dla ciebie zdro­wy? Czy stać cię na wakacje tylko jeden raz w roku czy częściej? Pa­miętaj, że zmiana miejsca pobytu zawsze jest nowym zastrzykiem energii dla organizmu. Pracując intensywnie, potrzebujesz jej dużo więcej, niż wtedy, kiedy niewiele z siebie dajesz.

Jesienią 2002 roku na kilka miesięcy opuściłam Polskę, wyjeżdża­jąc do Australii, gdzie właśnie zaczynała się wiosna. Jak cudownie by­ło wygrzewać się na gorących plażach, kąpać w ciepłych wodach raf koralowych, codziennie cieszyć oczy błękitem nieba i w pełni roz­kwitłą przyrodą, wiedząc, że u nas jest zimno, mroczno i wilgotno. W konsekwencji moje ciało naładowało się nową energią, zdrowiem, witalnością, co przyniosło bardzo wymierne efekty w ciągu następne­go roku. Wykorzystuj swoje pieniądze na tworzenie własnego dobro­bytu, niekoniecznie tylko materialnego.

Dobrobyt niejedno ma imię.

A gdy zachorujesz? Dysponując energią pieniędzy, możesz otrzymać lepszą pomoc medyczną. Stać cię na nią. Gdy są pieniądze, możesz bar­dziej skutecznie zapobiegać chorobom, utrzymywać swoje ciało w do­skonałej formie, trenując w najlepszych fitness klubach, pływać w base­nach z czystą wodą, regularnie brać masaże u profesjonalistów oraz ko­rzystać z całej szerokiej oferty terapii wzmacniającej twoje zdrowie.

Czy korzystając z energii pieniędzy, można wznieść się na wyższy poziom, na poziom energii wiedzy? Oczywiście, że tak, o ile tylko te­go chcesz. Możesz kupić wiedzę, korzystając z książek, treningów czy indywidualnych konsultacji. Czy wiesz, że godzina indywidualnej kon­sultacji u światowej klasy specjalistów od motywacji kosztuje 10 tys. dolarów i korzystają z niej koronowane głowy tego świata, właściciele wielkich korporacji, mistrzowie świata w wielu dziedzinach sportu? Z energią pieniędzy zdecydowanie łatwiej jest znaleźć się w krainie wiedzy i nadzwyczajnych umiejętności. Trzeba tylko potem pamiętać, że samo „wiem” to za mało. Jesteś w stanie stworzyć sobie piękny świat, kiedy posiadaną mądrość konsekwentnie wykorzystujesz do rozwiązywania codziennych zadań, do osiągania wyznaczonych celów i czynienia choćby drobnych zmian w życiu innych ludzi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.