CZY INTEGRACJA Z KLIENTEM JEST DLA CIEBIE?

Przyjrzymy się szerokiej ga­mie firm, które wprowadziły w życie zasadę integracji z klientem: przedsiębiorstwom dużym i małym, krajowym i międzynarodowym, hurtownikom i detalistom wszel­kich rodzajów towarów i usług. Zobaczymy jak wyglą­dają ich modele działania oraz ich realizacja, w jaki sposób zapoczątkowali przejście do integracji z klientem i jakie przeszkody mieli do pokonania na swojej drodze. Zbadamy, jak nauczyli się wybierać i angażować klien­tów do współpracy oraz w jaki sposób budowali trwałe zaufanie, dzięki któremu współpraca może się rozwijać. Zobaczymy jak ukształtowali własną kulturę, pociągnę­li innych aby dążyli do tego samego celu i stworzyli no­we systemy pomiarów i struktury kierowania w celu podtrzymania wybranego kierunku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.