DLA KOGOG JEST INTEGRACJA Z KLIENTEM?

  • Dla każdego dyrektora, który chce się wybić.
  • Dla zarządów i menedżerów małych firm i przedsię­biorstw, które muszą konkurować z rywalami posiadają­cymi dużo większe środki, możliwości oraz umiejętności badawcze i rozwojowe. Wiele takich małych przedsię­biorstw instynktownie integruje się z klientami. Dyscyp­lina doskonałego działania — oferta najkorzystniejszego kosztu całkowitego — w sposób naturalny podnosi war­tość firmy, jak na przykład Wal-Mart Stores, Inc. czy Dow Chemical Company. Wytwarzanie najlepszego pro­duktu jest naturalnie preferowaną opcją dla twórczych firm, takich jak AT&T Bell Labs czy 3M. Integracja z klientem wskazuje nam wszystkim drogę współzawod­nictwa. Zwróćmy uwagę, jak dysponujący stosunkowo niewielkimi środkami Airbome Freight Corporation, wy­robiła sobie markę wśród gigantów do starcza] ących paczki: Federal Express Corporation i United Parcel Ser­vice; jak Solectron Corporation rozwinęło się w cieniu Intel Corporation, projektując konfiguracje komputerów odpowiadające szczególnym potrzebom klientów. Albo jak niezależne księgarnie, takie jak The Tattered Cover Bookstore w Denver i R.J.Julia Booksellers w Madison w stanie Connecticut, prosperują w domach towarowych zdominowanych przez sieci księgarń.
  • Nawet dla firm wielkich i bogatych integracja z klien­tem może być najpewniejszym sposobem zapewnienia sobie trwałego sukcesu. Jak widzieliśmy, sprawdził się on dla Microsoft i Levi Straussa. Dla niektórych du­żych firm może być opcją dla części przedsiębiorstwa, równie dobrze, jak i dla całej firmy. Integracja z klien­tem oferuje strefę najwyższych korzyści.
  • Integracja z klientem jest dla zarządów i dyrekcji, któ­re dotarły do kresu możliwości samodoskonalenia. Po wielu latach panowania i reorganizacji firma TQMing dokonała cięcia kosztów, zminimalizowała wadliwość produktów i odpowiedziała na wyzwanie czasu. Lecz konkurencja zrobiła to samo. Integracja z klientem jest jedynym sposobem wyróżnienia się. W wysoce konku­rencyjnej dziedzinie usług telefonicznych firma Cable & Wireless Inc. (CWI), może wykazać się 98-procentowym udziałem klientów, lecz ponieważ inni osiąga­ją 96-97%, nie jest to jeszcze taka wielka atrakcyjność. Ale w przeciwieństwie do innych CWI zapewnia integ­rację, dokładność, niską wadliwość i umiejętność szyb­kiego przestawienia się — co klienci szczerze doceniają.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.