PODSUMOWANIE

Zarządzanie portfelem zaczyna się od ustalenia jasnych celów i oczeki­wań wobec portfela. Po dokonaniu wnikliwej analizy sytuacji osobistej i finansowej sporządza się plan alokacji dotyczący kategorii inwestycji portfelowych. Kolejnym krokiem jest wybór poszczególnych inwestycji oraz wyznaczenie stopnia dywersyfikacji inwestycji. Wreszcie, w zarządzaniu portfelem istotne są cele inwestycyjne. Pomyślne zarządzanie portfelem wymaga więcej niż tylko wyboru dobrych lokat.

Różne rodzaje aktywów inwestycyjnych mogą mieć charakter bardzo złożony. Inwestorzy powinni lokować środki tylko w tych instrumen­tach, które w pełni rozumieją. Jeżeli inwestor nie śledzi lub nie rozumie w pełni niuansów związanych z inwestowaniem w pojedyncze akcje lub obligacje, to winien pozostać przy funduszach powierniczych. Poza wspomnianymi  inwestycjami, istnieje mnóstwo lokat, które nie zostały omówione. Nie oznacza to, że są one nieważne ani że nie powinny mieć udziału w portfelu inwestora.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.